Privacy- en cookieverklaring

Innovata respecteert de privacy van de gebruiker en doet er alles aan om zorgvuldig met je gegevens om te gaan. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Over Innovata

De website www.innovata.nl wordt beheerd door mij, Ferdi Soetekouw, eigenaar van Innovata. Ik ben dan ook de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze gegevens zijn:
Innovata
Wagnerhof 17
7391 SM Twello
Tel.: 06 – 23 32 29 48
E-mail: ferdi@innovata.nl
KvK: 52004287

Waarom deze privacyverklaring?

Als onderneming ben ik verplicht jou te informeren over hoe ik met je persoonsgegevens omgaan. Wat gebeurt hiermee? Met welk doel? En hoe worden ze bewaard en beveiligd? Dat en meer staat beschreven in deze privacyverklaring. Ik heb mijn uiterste best gedaan deze voor jou zo volledig, beknopt, transparant, begrijpelijk en toegankelijk mogelijk te maken. Ik hoop dat dit gelukt is. Is er desondanks iets niet duidelijk of heb je een vraag over een specifiek onderdeel uit deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met me op via ferdi@innovata.nl

Ik verzamel en verwerk alleen persoonlijke gegevens als je deze bewust aan mij hebt verstrekt. Ik ga zorgvuldig om met persoonlijke gegevens zoals e-mailadressen en namen en gebruik deze alleen voor dat doel waarvoor ze écht nodig zijn. Ik doe dus niks geks met je gegevens en zal deze al helemaal niet verkopen. Je persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijke informatie behandeld.

Welke gegevens verzamel ik van je?

Wanneer jij het contactformulier invult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet, zal ik je vragen om een aantal gegevens in te vullen of toe te sturen. Ik verwerk in dat geval alleen de gegevens die jij zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende persoonsgegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Woonplaats
 • KvK-nummer
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website van Innovata

Waarvoor heb ik deze persoonsgegevens nodig?

Je gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Je naam en e-mailadres die je invult op het contactformulier op deze website worden alleen gebruikt om jou een reactie te kunnen geven.
 • Vraag je een offerte aan of wordt je klant van Innovata dan worden je naam en contactgegevens opgeslagen voor het versturen van een offerte, het beantwoorden van berichten en het versturen van facturen. Bij zakelijke klanten zal tevens het KvK-nummer gecontroleerd worden.
 • Je naam en e-mailadres gebruiken ik voor het versturen van digitale nieuwsbrieven. Dit doe ik alleen met de gegevens die ik verkregen hebben via het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief. Dus niet met de gegevens die ik van je ontvangen hebben via het contactformulier op de website.
 • Het analyseren van het bezoekersgedrag ter verbetering van onze website. Hiervoor gebruikt Innovata Google Analytics (zie ook het onderdeel Cookies). Ik ontvang daarbij geen IP-adressen of andere persoonsgegevens.

Wat doe ik niet met je gegevens?

Ik verkoop je gegevens niet aan derden. Ik neem geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder tussenkomst van een mens.

Deel ik je persoonsgegevens met derden?

Innovata verstrekt geen gegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wanneer worden je gegevens wel verstrekt aan derden?

 • Administratiekantoor / belastingadviseur: voor inzage in facturen met adresgegevens
 • Websitehoster: voor de opslag van gegevens uit de formulieren op onze website
 • MailChimp: voor het versturen en analyseren van onze digitale nieuwsbrief
 • Google Analytics: voor het analyseren van bezoekgegevens van onze website
 • Moneybird: voor het opslaan van gegevens voor offertes en facturen.

Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

Hoe lang bewaar ik de gegevens?

Ik zal je gegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk bewaren. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor ik de gegevens heb gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen via ferdi@innovata.nl

 • Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief, zal ik je persoonsgegevens binnen vier weken uit de database verwijderen.
 • De gegevens van potentiële klanten worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt.
 • De gegevens van bestaande klanten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatste opdracht.
 • De gegevens (administratie) in Moneybird bewaar ik tenminste zeven jaar. Dit is onder andere om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen één jaar na het verlopen van deze verplichting verwijderd.
 • De gegevens (administratie) bij het administratiekantoor (Memoriaal) worden tenminste zeven jaar bewaard. Dit is onder andere om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen één jaar na het verlopen van deze verplichting verwijderd.
 • De analytische gegevens worden in het Google Analytics account maximaal 26 maanden bewaard en zijn geanonimiseerd.

Je gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen?

Geen probleem. Je hebt het recht mij te vragen welke persoonsgegevens ik van je verwerk. Ik zal op dit verzoek schriftelijk in ieder geval binnen vier weken reageren. Vervolgens kun je mij verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen, waarbij je in het verzoek dient aan te geven welke wijzigingen je wenst. Ook op dit verzoek zal ik in ieder geval binnen vier weken reageren.

Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek in dat geval mailen naar ferdi@innovata.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Verder wil ik je er op wijzen dat je – mocht er aanleiding toe zijn – de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveilig ik jouw persoonsgegevens?

Ik neem de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus. En neem hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mijn computers zijn met zoveel mogelijk passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd. En de website van Innovata maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding herken je aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de URL (beginnend met https://).

Als je toch de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ferdi@innovata.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Indien ik besluit deze privacyverklaring te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze privacyverklaring. Ik raad je daarom aan regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Als je vragen of verzoeken hebt over het privacybeleid van Innovata, dan kun je mij dit laten weten door een e-mail te sturen naar ferdi@innovata.nl.

Vriendelijke groet,

Ferdi Soetekouw
Eigenaar Innovata

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van de website maak ik op www.innovata.nl gebruik van cookies. In deze cookieverklaring leg ik je uit wat cookies zijn, welke cookies ik gebruik op deze site en waar deze voor dienen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestand dat door deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar mijn website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website worden teruggestuurd, wanneer je de website opnieuw bezoekt.
Meer weten over cookies? Bekijk dan eens de website van ConsuWijzer.

Functionele cookies

Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van deze website. Zonder deze cookies werken bepaalde onderdelen niet of kunnen deze niet worden gebruikt.

WordPress
De website van Innovata draait op WordPress, een CMS (content management systeem) dat is ontwikkeld door Automattic. Tijdens je bezoek aan mijn website maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door je browser worden ondersteund. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). Ik wijs je derhalve ook op de privacyverklaring van Automattic.

Embedded content
Op bepaalde webpagina’s van www.innovata.nl kan gebruik gemaakt worden van content die op andere sites wordt gehost en door Innovata wordt ontsloten. Een voorbeeld hiervan is een YouTube video. Deze ontsloten / embedded content maakt vaak gebruik van cookies. Wat deze externe partijen vervolgens met deze cookies en persoonsgegevens doen, kun je terugvinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Innovata heeft hier geen controle over. Van YouTube vind je hieronder het privacybeleid:

Analyticscookies

Met deze cookies worden op www.innovata.nl geanonimiseerde gegevens over het surfgedrag verzameld. Ik gebruik deze gegevens om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers mijn website gebruiken

Google Analytics
Ik wil graag weten hoe mijn bezoekers onze website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren. Hiervoor maak ik gebruik van Google Analytics, een webdienst van het Amerikaanse bedrijf Google. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google conformeert zich aan de EU-US Privacy Shield principes.

Ik heb op 26 maart 2018 een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google.

Verder:

 • worden de gegevens die ik in Google Analytics verzamelen zo goed mogelijk geanonimiseerd en versleuteld. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt en ik kan je daardoor niet persoonlijk herleiden;
 • heb ik het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google uitgeschakeld;
 • heb ik Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten;
 • worden de analytische gegevens in mijn Google Analytics account maximaal 26 maanden bewaard;
 • kan Google de analytics informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op.

Lees meer over het privacybeleid van Google of over het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Wil je niet dat je klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kun je via de website van Google een browser-extensie downloaden die dit voorkomt. Let op: deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt, dus niet alleen voor www.innovata.nl. De browser-extensie kun je hier downloaden.

Social media
Ik wil het jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de pagina’s en berichten op onze website te delen via social media. Dit kan door gebruik te maken van een aantal social media deelbuttons op deze website. Deze buttons worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door AddThis en de socialmediakanalen zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent, zodat je niet elke keer op bijvoorbeeld LinkedIn of Facebook hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen.

Van de onderstaande socialmediakanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen (die regelmatig kunnen wijzigen) van de betreffende socialmediakanalen en AddThis om te weten hoe zij met je persoonsgegevens omgaan:

Cookies uitschakelen of verwijderen?

Dit doe je door naar je browserinstellingen te gaan. Gebruik hierbij eventueel de helpfunctie van je browser om te achterhalen hoe je dit doet. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/zakelijk/themas/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Wil je meer uitleg over het uitschakelen van cookies? Op de website van de Consumentenbond wordt hiervoor een duidelijk stappenplan beschreven.

Vragen, tips of andere feedback?

Neem dan gerust contact met mij op via:

Innovata
Diepenveenseweg 147
7413 AP Deventer

KvK: 67962459
E-mail: info@het-gilde.nl
Tel.: 06 – 229 041 86
www.innovata.nl

Versie: 22 mei 2018

keyboard_arrow_up